które odbędzie się 13.11-14.11.2012, w godzinach 16.00-20.00 w siedzibie Stowarzyszenia mieszczącej się przy ulicy Kościuszki 70/1 w Katowicach.

Program szkolenia:

13 listopada

·  Czym jest wsparcie? Co wsparciem nie jest?

·  Formy i metody wsparcia. Jak dostosować formę wsparcia do potrzeb klienta?

· Cechy profesjonalnego wsparcia a wizerunek organizacji

· Jak przygotować się do wykonania wsparcia? Czy sama wiedza wystarczy aby dobrze wspierać?

14 listopada

· Źródła pozyskiwania wsparcia dla działań organizacji

·  W czym my możemy pomóc innym organizacjom? I jak się do tego przygotować?

·  Współpraca z innymi organizacjami jako metoda zwiększenia wsparcia dla klientów i sposób na rozwój organizacji

Prowadzące szkolenie:

Anna Szelest – prezes Stowarzyszenia MOST od 1996 r. zajmująca się rozwojem sektora pozarządowego, indywidualnym wsparciem coachingowym organizacji pozarządowych oraz włączaniem organizacji pozarządowych w procesy rewitalizacji społecznej.

Agnieszka Kurda – Od 5 lat członek i pracownik Stowarzyszenia MOST. Doradca z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów. Obecnie interesuje się zagadnieniami innowacyjności w działaniach społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz na rzecz lepszej samoorganizacji społeczności lokalnych.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę organizacji należy kierować na adres; o.krzus@mostkatowice.pl do 12.11.2012 r.,  do godz.12.00.