Zdaniem prezydenta taka sytuacja spowodowana jest niekorzystną wysokością kontraktu na rok 2012, zaproponowaną przez Śląski Oddział NFZ na rzecz placówek leczniczych z terenu naszego miasta, jak też brakiem zapłaty za zrealizowane ponad przyznany limit świadczenia.

Z uwagi na konieczność zapewnienia dostępności do świadczeń medycznych i kompleksowości leczenia mieszkańców miasta, uprzejmie proszę o ogłoszenie dodatkowego konkursu na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Uważam, iż Śląski Oddział Wojewódzki NFZ jako płatnik świadczeń opieki zdrowotnej zobligowany jest do kontraktowania ich w sposób zabezpieczający osobom ubezpieczonym jak najlepszy do nich dostęp i powinien na bieżąco monitorować poziom dostępności do świadczeń oraz reagować na zwiększające się zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne – czytamy w liście prezydenta miasta Mariana Janeckiego.

W tym roku prezydent wielokrotnie występował już do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o pomoc w rozwiązaniu powstałego w naszym mieście problemu ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Jako podmiot odpowiedzialny za zapewnienie nieograniczonego dostępu do świadczeń medycznych, nie mogę przejść obojętnie wobec opisanych niedogodności dla mieszkańców naszego miasta. Mając na uwadze dobro mieszkańców, a także przyłączając się do próśb środowisk medycznych oraz kierując się obowiązkiem wypełniania wynikających z ustaw zadań w zakresie ochrony zdrowia, zmuszony jestem ponowić prośby. Liczę na zrozumienie niezmiernie trudnej sytuacji i proszę o podjęcie interwencji, które w konsekwencji poprawią sytuację podmiotów leczniczych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój– podkreśla prezydent.