W ramach uroczystości zostanie przeprowadzona zmiana warty przez harcerzy z Hufca im. J. Kreta w Jastrzębiu-Zdroju. Wartę honorową wystawi również Straż Graniczna.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 13 przedstawią program artystyczny o treści patriotycznej, a oprawę muzyczną zapewni orkiestra KWK „Borynia-Zofiówka”.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem w Bziu złożą przedstawiciele władz miasta, związków kombatanckich, służb mundurowych, związków zawodowych, harcerze oraz delegacje szkół.

Z kolei o godzinie 11.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odprawiona zostanie Msza celebrowana w intencji Ojczyzny, po której uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod pomnikiem Solidarności.

W samo południe zostanie przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty.