Stypendium może być przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury w 2013 roku.

Osoby ubiegające się o stypendium powinny złożyć pisemne wnioski w kancelarii Urzędu Miasta (pok. 020, bud. A) do 30 listopada 2012 r.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wysokość stypendium  w odniesieniu do danego  przedsięwzięcia nie może przekroczyć 10 000,00 złotych brutto.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji, Kultury i Sportu UM (pok.205, bud. A), tel. 32 4785241, 32 4785335.

<media 6763>Wniosek o stypendium</media>