Narodowa Agencja Programu Comenius przyznała 87 na 100 możliwych do zdobycia punktów naszemu projektowi i zatwierdziła go do realizacji na lata 2012-2014. Partnerami przedszkola są placówki z Rumunii, Grecji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Estonii, Łotwy.

W ramach projektu „Let’s play my ancestors chilhood game” przedszkolaki będą grać w gry naszych przodków.

Gra jest działalnością, która obejmuje komunikację, dzielenie się i współdziałanie wśród dzieci. Antropolodzy zdają sobie sprawę, że o grze jest mowa we wszystkich porach roku i we wszystkich kulturach. Ponieważ gra istnieje od początku ludzkości, możemy powiedzieć, że gra jest lustrem tradycji społeczności, kultury i historii. W przeszłości, kiedy nasi przodkowie byli dziećmi, nie było żadnych technologicznych gier i zabawek. Przodkowie grali razem, dzielili się pomysłami, pomagali sobie nawzajem i uczyli się żyć we wspólnocie.

Konkretne cele projektu:

– Wartościowanie przeszłości jako części rodziny i historii osobistej.

– Wszechstronny rozwój przez fakt, że gry i zabawy: wprowadzają radosny nastrój, poprawiają stan zdrowia, tworzą jak najlepsze warunki do aktywnego wypoczynku, rozwijają sprawność fizyczną.

– Odkrywanie gier starszej generacji, dzięki którym dzieci uczą się czegoś nowego od dziadków, poprawiają więzi łączące dwa pokolenia, kształtują właściwą postawę i dobry kontakt między najmłodszym i najstarszym pokolenia.

– Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

– Wspieranie tożsamości narodowej i kultury poszczególnych krajów biorących udział   
w projekcie.

– Wspieranie i rozwijanie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

– Promowanie projektu i wszystkich działań prowadzonych w ramach projektu

– Wyznaczone cele będą realizowane, między innymi, poprzez stworzenie strony internetowej projektu, prezentacje PowerPoint, nagrań DVD z tańcami i grami oraz realizację kalendarza oraz wydanie wspólnej książki z instrukcją gier z poszczególnych krajów.

– Rezultat  działań projektowych można obejrzeć na stronie internetowej projektu:

http://comenius-lets-play-together.blogspot.com/

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Inf. nad. PP 17