Finał dwuletnich przygotowań do nadania imienia przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 miał bardzo uroczystą oprawę. Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście wzięli wpierw udział w Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dalsze uroczystości odbyły się w siedzibie szkoły przy ul. 11 listopada. Po wprowadzeniu nowego sztandaru szkoły i odegraniu przez orkiestrę górniczą hymnu państwowego głos zabrała dyrektorka szkoły Barbara Tetla–Gruszczyk. Pani dyrektor przypomniała drogę, jaką szkoła przebyła od wyboru patrona do już samych uroczystości. Uchwałę Rady Miasta, nadającą szkole imię Porozumienia Jastrzębskiego, przekazał na ręce dyrektorki, przewodniczący RM Tadeusz Sławik. Przewodniczący po przeczytaniu treści tej uchwały przypomniał zebranym historię Jastrzębia-Zdroju, od czasów uzdrowiskowych, aż do pamiętnego roku 1980.

O samych wydarzeniach i roli sygnatariuszy mówił także zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej. – Sygnatariusze Porozumienia Jastrzębskiego są naszą dumą. Nadanie imienia tego wydarzenia szkole, w szczególny sposób honoruje te osoby – powiedział zastępca prezydenta.

Na sztandarze możemy zauważyć pomnik Porozumienia Jastrzębskiego, kopalniany szyb czy gałązkę wawrzynu jako symbol zwycięstwa.

Po uroczystym przekazaniu sztandaru na ręce uczniów, odbyło się ślubowanie. Młodzież ślubowała dbać o dobre imię szkoły. Wśród licznie przemawiających gości nie mogło także zabraknąć księdza prałata Bernarda Czerneckiego. Ksiądz mówił o roli kościoła w podpisaniu Porozumienia, a także przypomniał wiele ciekawych historii z czasów rodzenia się Solidarności.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 jest pierwszą szkołą w Polsce, która nosi imię Porozumienia Jastrzębskiego.