Przy doborze tematów kierowano się zainteresowaniami oraz problemami dotyczącymi sfery zdrowia, które nurtują wszystkich młodych ludzi. W tym roku szczególny nacisk położono na problemy dotyczące zdrowia psychicznego, w tym przede wszystkim na wskazanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Zajęcia prowadzą lekarze różnych specjalności: chirurg, stomatolog, psychiatra, oraz psycholodzy.