Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty Dęte” skierowany jest do uczniów szkół muzycznych II stopnia, absolwentów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów akademii muzycznych, którzy nie ukończyli dwudziestu lat. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, a program obowiązujący uczestników jest dostosowany dla: fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, rogu, puzonu oraz tuby.

Konkurs jest imprezą o charakterze międzynarodowym, odbywającą się cyklicznie co dwa lata, stawiającą sobie m.in. za cel propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży. Młodzi muzycy, uczniowie szkół średnich , będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na forum międzynarodowym. Do oceny umiejętności uczestników powołane zostanie siedmioosobowe jury.

Koncerty konkursowe będą otwarte dla publiczności. Szacuje się, że w ciągu całego konkursu szkołę odwiedzi około 500 widzów, wśród których będą muzycy i miłośnicy muzyki oraz mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju.

Współorganizatorami imprezy są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Miłośników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju.