Turniej obejmuje dwie części: pisemną, testową oraz ustną, do której kwalifikują się trzy osoby z największą ilością punktów uzyskanych w teście. Pytania dotyczą różnych dyscyplin wiedzy.

Początek o godz. 17.00

Zapisy przyjmowane są w Czytelni Ogólnej Biblioteki, ul. Wielkopolska 1a, lub pod nr tel. 32 47 31 077.