Polsko-czeską delegację reprezentowali przedstawiciele miast partnerskich, posłowie Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, Poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektor polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński. Ważnym punktem programu było spotkanie z Ambasadorem Republiki Czeskiej, Janem Sechterem. Podczas wizyty w ambasadzie poruszano istotne dla trzech miast partnerskich – z uwagi na ich przygraniczne położenie –  tematy dotyczące m.in. infrastruktury, sytuacji gospodarczej w obu krajach, energetyki i inwestycji. Szczególnie wnikliwie omówiona została kwestia dotyczącą ochrony środowiska w zakresie minimalizacji niskiej emisji  na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński, czego efektem jest próba określenia wspólnych działań tzw. przygranicznego TRÓJKĄTA – trzech największych miast w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Drugim istotnym punktem wizyty w Warszawie było spotkanie z przedstawicielami polsko-czeskiego zespołu parlamentarnego w Sejmie RP, podczas którego zwrócono uwagę na problematykę pogranicza polsko-czeskiego w kontekście tworzonych zarysów programów operacyjnych wspierających współpracę transgraniczną w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020.