Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gala podsumowująca ten zacny jubileusz odbyła się z kolei w Domu Zdrojowym.

22 listopada to prawdzie święto dla całego Zespołu Szkół nr 9. A w strukturę Zespołu Szkół wchodzą: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa nr 22, Gimnazjum nr 13, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 i Szkoła Przysposabiająca do pracy. Już od czterdziestu lat pedagodzy tworzą we wspólnych działaniach szkołę jako miejsce przyjazne, twórcze i bezpieczne dla podopiecznych.

 – Do szkoły trafiają dzieci i młodzież, które mają odpowiednie orzeczenie z poradni. Obecnie mamy 112 uczniów, a były czasy, kiedy takich uczniów mieliśmy 360. Nasi uczniowie aktywnie działają na różnych arenach: kulturalnych czy to sportowych i osiągają najlepsze wyniki, dlatego jesteśmy z nich bardzo dumni – powiedziała dyrektorka szkoły Lucyna Penar-Pękała.

Uroczystości w Domu Zdrojowym swoim występem uświetnili uczniowie, recytując między innymi napisany przez panią Małgorzatę Reichmann wiersz pt.” Naszej szkole stuknęła czterdziestka…”.

Do największych sukcesów szkoły należą m.in. wyczyny sportowe Bartosza Błońskiego i Marty Wullert, łyżwiarzy biorących udział w Olimpiadach Specjalnych w Nagano w Japonii i w Boise w Stanach Zjednoczonych.