Znaczenie podatku VAT dla prowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że każdy przedsiębiorca powinien mieć wiedzę o treści podstawowych przepisów dotyczących tego podatku. Wielość zmian i ich skomplikowany charakter powodują problemy ze stosowaniem norm podatkowych w praktyce. Prowadzący szkolenie w profesjonalny i przystępny sposób omówią najważniejsze kwestie związane z planowaną nowelizacją przepisów dotyczących VAT.

Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu rezerwacji miejsca oraz potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie mailem lub faksem wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Ostateczny termin dokonywania zgłoszeń mija 7 grudnia.

Prowadzący:

Michał Rachudała – doradca podatkowy, radca prawny, inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Kielcach

Przemysław Witkowski – radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Prezes Zarządu – Ogólnopolskie Stowarzyszenie PomocPodatnikom.pl

Dodatkowe informacje:

Tel. 32 471 73 36

kontakt@pomocpodatnikom.pl

www.pomocpodatnikom.pl

<media 6883>Zgłoszenie</media>

<media 6650>Program szkolenia</media>