Porządek obrad

1. Otwarcie XIV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w III kwartale 2012 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań statutowych Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.

10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zasiłków rodzinnych – zasady i kryteria przyznawania.

11. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.