26 listopada przyznano nagrody najładniej piszącym.

Konkurs przeznaczony był dla młodzieży i  dorosłych  mieszkańców naszego miasta. W sumie dostarczono 29 prac, 15 w kategorii młodzież i 14 w kategorii dorosłych. 

W kategorii młodzież zwyciężyła Patrycja Paprotny. Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia, dla Magdaleny Sołtysik i Adrianny Jędrzejak.

Wśród dorosłych najlepsza okazała się Ewa Wrożyna. Drugie miejsce zajęła Henryka Moroń, a trzecie Elżbieta Andrejko. Przyznano także dwa wyróżnienia, dla Anny Sacewicz i Kingi Jędrzejak.

Nagrody ufundował  Miejski Ośrodek Kultury.