Po raz kolejny brali udział w konkursie na innowacyjną pracę badawczą. Przedstawiono wynalazek pod nazwą ESKONzO (elektroniczny system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem). Pomysł na wykonanie pracy powstał z inicjatywy rodzin osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają problemy z komunikowaniem się z otoczeniem, a ich sytuacja finansowa nie pozwala na zakup bardzo drogiego sprzętu oferowanego na rynku. System składa się z tzw. „Projektu życia” oraz urządzenia elektronicznego zastępującego mysz komputera, pozwalającego osobie niepełnosprawnej na sterowanie i obsługę komputera. Praca ma rekomendację fundacji prowadzonej przez panią Annę Dymną „Mimo Wszystko” i

była testowana przez osoby sparaliżowane z Płocka i Krakowa.

Międzynarodowe jury konkursu po wnikliwej analizie pracy przyznało jej złoty medal z wyróżnieniem, oraz nagrodę specjalną Targów Brussels Innova 2012. To kolejny sukces Zespołu Szkół nr 6 i współpracującego ze szkołą Centrum Kształcenia Praktycznego. Twórcami pracy byli uczniowie: Marcin Skórzański, Jakub Król, Patryk Domagalik i Piotr Krosny, a promotorami pracy panowie Krzysztof Smyczek i Dariusz Radajewski.