Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego powołano Komisję Likwidacyjną w składzie:

1)  Joanna Olszewska – Przewodniczący

ul. Kusocińskiego 47, tel. 32/473-39-29

2) Magdalena Szlachcic – Członek

3) Karol Kaczyński – Członek

Wszelkie zapytania dotyczące stowarzyszenia w likwidacji należy kierować do Komisji Likwidacyjnej.