Spotkanie odbędzie się 19 grudnia br. w Auli nr 8 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  przy ul. Bankowej 11b, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Konferencja została podzielona na następujące panele tematyczne:

·         Podsumowanie działań skierowanych do przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

·         Przedstawienie stanu wdrażania oraz możliwości uzyskania dofinansowania dla sektora MŚP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz oferty funduszy pożyczkowych.

·         Nakreślenie założeń dotyczących przyszłego okresu programowania
na lata 2014 – 2020.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawioną tematyką.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o pobranie
i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem (nr (32) 743 91 61) lub mailem
(adres warsztaty@scp-slask.pl). Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone drogą mailową, z tego względu prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który zostanie przesłane potwierdzenie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Komórką ds. informacji i promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji: Adriana Witkowska – Konieczny, Małgorzata Trzcińska, tel. (32) 743 91 65, (32) 743 91 67.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.