Łączną kwotę 450 tys. złotych otrzymają następujące jastrzębskie kluby sportowe:

Lp.

Nazwa Klubu

Nazwa zadania/ termin

Koszt całkowity

Przyznana dotacja

Udział własny

 

1.

Klub Sportowy „GKS 1962

Jastrzębie” Spółka Akcyjna

Udział drużyny GKS 1962 Jastrzębie

w rozgrywkach  IV ligi piłkarskiej i Pucharu Polski.

Termin zadania

od 1.01.2013r. do 30.11.2013r.

172 800

163 000

9 800

 

2.

Klub Sportowy Jastrzębski

Węgiel Spółka Akcyjna

Organizacja rozgrywek sportowych w piłce siatkowej mężczyzn.

Termin zadania

 od 1.01.2013r. do 15.12.2013r.

167 783

45 000

122 783

 

3.

Jastrzębski Klub Hokejowy

GKS Jastrzębie

Silni z natury – Jastrzębie miastem hokeja.

Termin zadania 

od stycznia do grudnia 2013r.

293 000

190 700

102 300

 

4.

Ludowy Klub Sportowy

„ZRYW” Jastrzębie-Bzie

Upowszechnianie i rozwijanie oraz poprawa warunków uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn.

Termin zadania

od 15.01.2013r.do15.11.2013r.

 8 860

6 300

2 560

 

5.

Ludowy Klub Sportowy

„Granica” Ruptawa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez zawodników  klubu oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach mistrzowskich

Termin zadania 

od 01.02.2013r.do 30.11.2013r.

119 300

45 000

74 300

 

 

 

761 743

450 000

311 743