Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim orzekł, że:

– woda pobrana ze źródła przy ul. Podhalańskiej w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

– woda pobrana ze źródła przy ul. Cieszyńskiej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu,

– woda pobrana ze źródła przy ul. Młyńskiej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli,

– woda pobrana ze źródła przy ul. Północnej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu.