Akcję tę zainicjowała Sonia Lasota, a od 2007 roku koordynuje ją Barbara Jasiak.

Z okazji dziesięciolecia współpracy szkołę odwiedził prowincjonalny sekretarz ds. ewangelizacji misyjnej o. Dymitr Żeglin. Gość spotkał się z uczniami klas pierwszych gimnazjum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczących się w Zespole Szkół Handlowych, a także z uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 9.

Podczas spotkania uczniowie obejrzeli film o misjach franciszkańskich, a ojciec Dymitr opowiedział o realiach codziennego życia afrykańskich dzieci oraz o nowej szkole w Rafai, która m.in. dzięki wsparciu uczniów gimnazjum została w ostatnich latach wybudowana i wyposażona. Afrykańskie dzieci, które na co dzień ciężko pracują, garną się do nauki. Szkoła jest dla nich jedyną rozrywką. Ale chętnych do nauki jest o wiele więcej niż zgromadzonych środków, dlatego tak ważne jest finansowe wsparcie szkoły w Rafai.