Wzięło w nim udział dwadzieścioro uczniów z dziewięciu szkół podstawowych.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się z 15 zadań. Czteroosobowa komisja po sprawdzeniu testów wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce – Paweł Mazurczak (SP-6)

II miejsce – Michał Wołoszyn (SP-18)

III miejsce – Magdalena Reclik (SP-15)

Wyróżnienie – Katarzyna Ziarno (SP-14)

Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali słowniki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.