80% środków finansowych to wsparcie ministerialne, 20% dofinansowało miasto. Z otrzymanych środków finansowych do szkoły zakupiono 3 tablice interaktywne wraz z projektorami multimedialnymi, iPady dla uczniów i nauczycieli oraz inne niezbędne do realizacji programu elementy technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Dzięki temu każda z dziesięciu klas w szkole wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt.

Uczniowie, mimo swej niepełnosprawności, nie będą mieli problemów z korzystaniem ze sprzętu, ponieważ od kilku lat w szkole używane były tablice, rzutniki, komputery i laptopy. Projekt pozwolił uzupełnić wyposażenie tak, aby każdy uczeń miał dostęp do najnowszej technologii.

Nowością w programie jest dla ucznia indywidualny iPad, który będzie mógł wziąć do domu i odrabiać w nim zadania, przygotowywać prezentacje, czy przesyłać elektronicznie zadanie do nauczyciela. Nauczyciele będą mogli również wykorzystywać sprzęt nie tylko w szkole, ale i w domu, w celu przygotowania się do zajęć.

Już w następnym tygodniu odbędzie się lekcja pokazowa z wykorzystaniem TIK na zajęciach. Program „Cyfrowa szkoła” kierowany jest do uczniów klas IV szkoły podstawowej. Jednak dzięki bogatemu wyposażeniu szkoły w sprzęt z TIK będą korzystali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany do dnia 31 maja 2013 r. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.