Realizacja zadania związana jest z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012.

Pozyskaną kwotę biblioteka przeznaczyła na zakup sześciu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Cztery z zakupionych komputerów przeznaczone będą dla czytelników do korzystania z zasobów Internetu. Dwa pozostałe umożliwią bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki