Zarządzeniem prezydenta miasta zatwierdzone zostało rozstrzygnięcie komisji ds. przyznawania stypendiów, które otrzymują:

1. Witold Englender – na przygotowanie, urządzenie i prowadzenie wystaw w Galerii „Ciasna” w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. – w kwocie 6 tys. zł,

2. Ewelina Kuśka – na przygotowanie materiałów, napisanie i zredagowanie książki pisanej w gwarze śląskiej „Idom Gody”, tyczącej zwyczajów, obrzędów, wierzeń i tradycji z regionu Górnego Śląska, a w szczególności z Ziemi Jastrzębskiej związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia – w kwocie 8 tys. zł,

3. Renata Raszyk – na zorganizowanie XIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju – w kwocie 1460 zł,

4. Katarzyna Nowak – na upowszechnianie tańca nowoczesnego wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych jako forma spędzania wolnego czasu „Taniec łączy pokolenia” – w kwocie 4540 zł,

5. Małgorzata Płóciennik – na rozwijanie uzdolnień tanecznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez różnorodne formy i techniki taneczne. Prowadzenie zajęć tanecznych zespołów „Zeróweczka” i „Łał” – w kwocie 5 tys. zł.