Instytucją przyznającą Certyfikat LCAE jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Jest on przyznawany w ramach Programu szkoły dla Ekorozwoju na okres jednego roku. Szkoła otrzymała dyplom i flagę. Dzięki certyfikatowi szkoła może, m.in. posługiwać się logiem LCAE we wszystkich swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych.