Dofinansowanie będzie udzielane na szkolenia oraz doradztwo dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu:

 • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych, dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
 • ekoinnowacji,
 • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
 • audytu energetycznego,
 • audytu ekologicznego,
 • marketingu ekologicznego,
 • „zielonych zamówień/zakupów”.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorcy,
 2. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi  122 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 10 mln PLN. Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w terminie: od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.  lub  złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: pokl.parp.gov.pl/index/more/30493