Prace obejmą budowę drogi – ulicy Rozwojowej – od ronda do ulicy Chlebowej oraz przebudowę ulicy Chlebowej od ulicy Rozwojowej do ulicy Wyzwolenia. Zaplanowano także budowę przyłącza energetycznego i wodociągowego na działkach inwestycyjnych miasta.

– Głównym przeznaczeniem nowej infrastruktury będzie obsługa terenów inwestycyjnych. Zależy nam na tym, aby ożywić pokopalniany teren i przyciągnąć w to miejsce inwestorów, ale żeby inwestorzy chcieli prowadzić tu swoją działalność, niezbędny jest dobry układ drogowy. Cieszy przede wszystkim fakt, że tak kosztowne przedsięwzięcie udaje się realizować ze środków zewnętrznych – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Przypomnijmy, że w 2007 roku na pogórniczym obszarze byłej KWK Moszczenica wykonany został odcinek o długości ponad 600 mb asfaltowej drogi od ul. Armii Krajowej, w 2009 roku zakończono budowę skrzyżowania typu rondo, a w 2010 roku powstał niespełna kilometrowy odcinek drogi od ronda do ulicy Jagiełły wraz z utwardzonym poboczem.

Kiedy cała inwestycja zostanie zrealizowana skomunikowane ze sobą będą ulice Armii Krajowej od północy z Chlebową i Wyzwolenia od południa, natomiast na kierunkach wschód – zachód ulice Jagiełły i Kasztanowa. Głównym skrzyżowaniem, które będzie łączyć drogi wewnętrzne jest rondo. Parametry techniczne, a w szczególności promień wewnętrzny wyspy środkowej dostosowane są do ruchu samochodów ciężarowych. Kształt i parametry skrzyżowania wynikają z założenia, że cały obszar byłej KWK Moszczenica będzie docelowo zagospodarowany, a jednocześnie drogi będą stanowiły skróty pomiędzy drogami publicznymi.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.