Karty zgłoszenia dziecka należy pobrać w sekretariacie przedszkola i złożyć osobiście tylko do jednego wybranego przedszkola.

Nie ma znaczenia kolejność składania wniosków i kart, ponieważ wszystkie złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne po zakończeniu naboru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 5 i 6-letnie tzn. roczniki 2008 i 2007, przy czym rodzice dzieci 6-letnich, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne mają możliwość zapisania dziecka do I  klasy szkoły podstawowej. Prosimy rodziców o dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola.