Drużyny będą miały możliwość szkolenia swoich umiejętności pod okiem trenerów, a także przy udziale terapeutów oraz w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie specjalistów z dziedziny oligofrenopedagogiki. Będzie to szeroki wachlarz działań proponowanych zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym, mający na celu aktywizację sportową osób niepełnosprawnych. Ideą projektu jest budowa zintegrowanej społeczności regionalnej osób niepełnosprawnych, spędzających wspólnie czas grając w siatkówkę. Docelową grupą projektu jest młodzież szkół specjalnych, a także młodzież i osoby dorosłe z dysfunkcjami fizycznymi.

Innowacyjność projektu polega na zorganizowaniu pierwszego i na tak dużą skalę przedsięwzięcia, które ma na celu głównie aktywizację sportową osób niepełnosprawnych. Zarówno szkolenie sportowe, jak i inne kompleksowe działania mają za zadanie nie tylko stwarzać warunki oraz kształtować motywację, wiedzę i umiejętności zdrowego stylu życia, lecz także zapobiegać przejawom dezintegracji w środowisku rodzinnym – wyjaśnia Eugeniusz Bieg, prezes klubu.

Miejscem realizacji zadania będą miasta: Jastrzębie-Zdrój, Żory i Wodzisław. Obecnie tworzone są zespoły specjalistów, które będą miały za zadanie zarówno nabór zawodników do drużyn, jak i nadzór nad przebiegiem realizacji programu.

Wszelkie informacje o terminach działań zamieszczane będą na stronie internetowej KS Jastrzębie – Borynia www.ks-borynia.pl oraz na profilu Projektu na Facebooku https://www.facebook.com/home.php#!/SiatkowkaDlaWszystkich