Liderem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, pozostałymi partnerami są: Miasto Żory- Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Miasto Rybnik, Powiat rybnicki, Powiat wodzisławski, Powiat raciborski.

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2012 r. do 31 lipca 2015 r. Uczestnikami mogą być podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej z subregionu zachodniego województwa śląskiego.

W ramach partnerstwa w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A utworzono Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, który świadczy bezpłatne formy wsparcia jak: doradztwo bieżące i specjalistyczne, szkolenia, działania wspierające lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. W ramach projektu zostaną zorganizowane targi promujące ekonomię społeczną i zatrudnianie w sektorze ekonomii społecznej. Kolejnym etapem projektu jest udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego celem utworzenia spółdzielni socjalnych, wsparcie pomostowe oraz wsparcie w przygotowaniu planów długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych.

Szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia i rekrutacji uczestników udziela Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 210 A, tel. 32 4785135 lub 32 4785151 oraz doradca Inkubatora Ekonomii Społecznej, ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 4719555.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do nawiązania współpracy i korzystania z usług świadczonych przez jastrzębski Inkubator.