Wsparcie finansowe, którego władze miasta udzielały przez lata poprzednie, a w roku obecnym nawet zdecydowały się na jego powiększenie, odgrywa niebagatelną rolę w utrzymaniu w dobrej kondycji tego ośrodka – pisze w liście prof. Piotr Czaja. Jak dodaje, fakt ten niewątpliwie będzie miał duże znaczenie w obecnym procesie restrukturyzacji Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych, będącej następstwem postanowień ustawy prawo o szkolnictwie wyższym ze wszystkimi rozporządzeniami do tej ustawy.

W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczyliśmy 250 tys. zł na prowadzenie przez AGH działalności edukacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. To o 50 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Pieniądze te będą przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji oraz wynajmu sali gimnastycznej, delegacji na przejazdy wykładowców, a także uzupełnienie stanu zasobów biblioteki – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Jak zaznacza prof. Piotr Czaja, władze uczelni widzą potrzebę funkcjonowania jastrzębskiego ośrodka akademickiego pod szyldem AHG i ze wstępnych ustaleń wynika, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało plan przekształcenia ZOD Jastrzębie w Zamiejscowy Wydział uczelni.