Serdecznie gratuluję, że kierowana przez Pana gmina znalazła się w elitarnym gronie trzydziestu czterech gmin, w których testowany był innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych INTERBLOK. Udział w testowaniu innowacji, to wyraźna oznaka nowoczesnego myślenia, atmosfery sprzyjającej poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań i odpowiedzi na pytania oraz problemy jakie stawia zmieniająca się rzeczywistość. Umiejętność stworzenia odpowiednich warunków do powstania takiej atmosfery wyróżnia najlepszych przywódców i liderów. Cieszymy się, że jest Pan jednym z nich – napisał w liście do prezydenta miasta Mariana Janeckiego kierownik projektu INTERBLOK Wojciech Kwiatek.

INTERBLOK to opracowany z inicjatywy Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Angażuje on uczniów w odkrywanie praw przyrody, dzięki przeprowadzaniu przez nich eksperymentów wg instrukcji, rozwiązywaniu problemów badawczych oraz budowaniu prototypów urządzeń. Uczy też pracy w grupie i podstaw przedsiębiorczości. Rozbudza aspiracje naukowe i doskonali kompetencje uczniów.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5, Konkurs 4/PKOL/2009.