Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym oraz miejskim, a prawo udziału w nim przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Szkoły chcące wziąć udział w konkursie zobowiązane są przesłać zgłoszenia do 25 stycznia do Urzędu Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych-Pion Ochrony). Do 15 marca dyrektor szkoły powinien przesłać wyniki etapu szkolnego, natomiast 3 kwietnia w Urzędzie Miasta odbędzie się finał miejski. Dla uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą w finale miejskim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla szkoły, której przedstawiciel zwycięży w konkursie miejskim, również przewiduje się nagrodę rzeczową.

Konkurs przygotował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.