Porządek obrad:

1.Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór komisji uchwał i wniosków.

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.

4.Zgłaszanie interpelacji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6.Informacja Prezydenta Miasta.

7.Strategia rozwoju miasta – projekty strategiczne

– wystąpienie Prezydenta Miasta,

– stanowisko Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój.

8.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9.Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

10.Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2012 rok.

11.Wolne głosy i wnioski.

12.Zakończenie obrad sesji.