Konkurs ma na celu pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji, krzewienie zamiłowania do literatury pięknej, konfrontację dorobku oraz przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w następujących kategoriach: szkoły podstawowe klasy 0-III i klasy IV-VI (turniej recytatorski), gimnazja klasy I-III (turnieje recytatorskie, „wywiedzione ze słowa”, poezji śpiewanej).

Eliminacje w Domu Zdrojowym rozpoczną się o godz. 9.00.

Uczestnicy powinni zgłaszać się do 8 lutego, wysyłając swoje zgłoszenia na adres:

Zespół Szkół Nr 2

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój

z dopiskiem „Regionalny Konkurs Recytatorski”

Szczegółowych informacji udziela Izolda Bonarek, tel. 32 4701023. Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są również w Miejskim Ośrodku Kultury, Al. Piłsudskiego 27, tel. 324731012.