Z tego prawie 20 tys. złotych przeznaczone zostanie na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, podczas których propagowana będzie profilaktyka antyalkoholowa i trzeźwy tryb życia.

Zarządzenie prezydenta