Ich przedmiotem był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii na temat powyższego projektu uchwały.

Zarządzenie prezydenta miasta