Na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2013 przeznaczona została kwota 29 460 zł.