Organizacje wyrażające chęć uczestnictwa w spotkaniu proszone są o informację na adres mailowy: m.englot@opolskie.pl do dnia 4 lutego 2013 r. lub tel. 77/ 54 16 593

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzi konsultacje społeczne ww. projektu w ramach sześciu spotkań konsultacyjnych odbywających się w całym kraju. Do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych w Województwie Opolskim zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru obejmującego województwa: opolskie, dolnośląskie i śląskie.

link do projektu FIO 2014-2020:

http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PO%20FIO/FIO%202014_2020_24_10_2012.pdf