Dwa etapy tworzą nam całość projektu, który zakłada budowę obwodnicy na terenie naszego miasta, ale jest ona ciągiem komunikacyjnym w zakresie strategii województwa śląskiego, który ma połączyć Pszczynę, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski i Racibórz.

I etap, a więc odcinek o długości 3,2 km, przebiega od ul. Pszczyńskiej od strony gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnickiej (gdzie powstaje skrzyżowanie typu rondo) do ul. Stodoły. Roboty drogowe zostały już wykonane w ok. 90%, nawierzchnię z asfaltu położono na długości ponad 3000 mb. Na pozostałym odcinku prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy. Wykonano też 5 obiektów mostowych wraz z nawierzchnią torową i obecnie kontynuowane są roboty na ostatnim obiekcie. Odcinek ten realizuje konsorcjum firm: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o., a wartość umowy I etapu wynosi ponad 53,2 mln zł.

  

Trwają też prace na II etapie budowy. Tutaj zakończono wycinkę drzew, a w trakcie realizacji są takie roboty jak: budowa obiektów inżynieryjnych (przepusty oraz wiadukty), wzmacnianie powierzchni gruntowej poprzez konsolidację dynamiczną, a także przebudowa urządzeń podziemnych typu: wodociągi, teletechnika, energetyka. Liczący ponad 5 km odcinek prowadzić będzie przez Pochwacie i ul. Długą, dalej wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, pobiegnie przez teren KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: M-Silnice a.s (S.A.) oraz Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Inwestycja będzie kosztować ponad 122 mln zł.

Jest to największe przedsięwzięcie w historii naszego miasta realizowane przez samorząd. Inwestycja ta jest dla nas niezwykle ważna, gdyż zdecydowanie poprawi jakość połączeń drogowych Jastrzębia-Zdroju i jego okolic. Droga będzie stanowić zjazd z autostrady A1 w Mszanie, a kiedy Urząd Marszałkowski poprowadzi ją przez Pawłowice do tzw. „wiślanki”, włączy nasze miasto w sieć połączeń krajowych i międzynarodowych. W planie zagospodarowania przestrzennego zapisaliśmy wokół tej drogi wiele terenów przemysłowych i usługowych, więc budowa powinna ożywić też obszar pod kątem gospodarczym – mówi prezydent miasta Marian Janecki.