W rankingu wzięto pod uwagę szczególną działalność w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.