Dofinansowania będą przyznawane na przedsięwzięcia z zakresu:

·         przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

·         lokalnego rynku pracy

·         polityki mieszkaniowej

·         kształtowania przestrzeni publicznej

·         problemów zmian demograficznych

Wybrane projekty otrzymają wsparcie od 350 do 550 tys. euro.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 5 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eog.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego