Tematem przewodnim prac przesyłanych na konkurs mają być szeroko rozumiane przejawy życia i działania mieszkańców Jastrzębia-Zdroju przez 50 lat jego istnienia od roku 1963 do chwili obecnej.

Zgłaszane na konkurs zdjęcia mogą przedstawiać: przestrzeń miejską, specyfikę miasta, życie ulicy, osiedla, dzielnicy, uroczystości, obyczaje, nawyki, człowieka, rodzinę, mieszkanie, pracę, zainteresowania, wypoczynek i wiele, wiele innych.

Zdjęcia przyjmowane będą od 11 lutego do 15 września w siedzibie Galerii Historii Miasta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 października i będzie połączone z wernisażem wystawy najciekawszych zdjęć.