Wraz z bardzo dynamicznym rozwojem miasta zaistniała pilna konieczność zapewnienia skutecznej i profesjonalnej ochrony przeciwpożarowej nie tylko dla zakładów wydobywczych, ale przede wszystkim mieszkańców licznych nowo powstałych osiedli mieszkaniowych.

Decyzja o utworzeniu Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Jastrzębiu-Zdroju zapadła 11 listopada 1975 roku. Na podstawie przepisów ustawy z 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej, celem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania pożarów, postanowiono utworzyć Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Jastrzębiu-Zdroju, obejmującą zasięgiem działania obszar miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin: Godów, Mszana, Pawłowice, Świerklany, Zebrzydowice. Z tym samym dniem utworzono także Zawodową Straż Pożarną w Jastrzębiu-Zdroju z obszarem własnym działania, stanowiącym miasto Jastrzębie-Zdrój oraz obszarem pomocy wzajemnej, obejmującym teren odległy o 15 km od granic miasta.

Decyzja, którą podpisał Stanisław Kiermaszek, ówczesny Wojewoda Katowicki, weszła w życie 1 stycznia 1976 roku, a "poruczono" jej realizację ówczesnemu Komendantowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnych i Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. Pierwszym Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych został Stanisław Wąsek.

Na siedzibę Komendy Rejonowej Straży Pożarnych (KRSP) i Zawodowej Straży Pożarnej (ZSP) w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczono budynek w dzielnicy Zdrój, zlokalizowany przy ul. 1 Maja 15.

W budynku przedstawionym na zdjęciu miała wcześniej swą siedzibę Miejska Rada Narodowa, a jednym z kolejnych użytkowników była KRSP w Jastrzębiu-Zdroju.

11 maja 1976 roku jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy GBA 2,5/16 marki „Star”, natomiast w sierpniu 1978 roku wzbogaciła się o następny. Była to drabina mechaniczna SD – 30 „Magirus”.

Systemem gospodarczym wykonano garaż dla „nowego” samochodu. Pojazd ten, jak i na początku działalności Komendy wszystkie inne pojazdy „nowe były tylko dla strażaków z Jastrzębia”. Zostały zebrane i przekazane z innych komend woj. śląskiego. Z reguły był to sprzęt już mocno wyeksploatowany.

Takie były początki działalności Komendy Rejonowej Straży Pożarnych. Od samego początku wiadomo było, że ówczesna lokalizacja jednostki mogła być tylko tymczasowa. Staraniem Komendanta Rejonowego, Stanisława Wąska, Komenda wraz z Zawodową Strażą Pożarną znalazły swą siedzibę w nowej strażnicy przy ul. Jagiełły. Miało to miejsce w 1984 roku.

Inf. nad. Mirosław Juraszczyk, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

GALERIA ZDJĘĆ