Wystawa „Czas i przestrzeń” prezentuje malarstwo, rysunki i grafiki Roberta Olszowskiego.

Czasem pracuję po 12 godzin dziennie i dopiero po kilkunastu godzinach widzę jakiś efekt mojej pracy. Zdarza się, że rano wstaję i zerkam na pracę świeżym okiem i dopiero wtedy wiem, czego jeszcze brakuje – powiedział o tworzeniu swoich prac autor.

Robert Olszowski urodził się w Paczkowie. Jest absolwentem ASP w Krakowie na wydziale grafiki. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Pietscha w 1995 roku. Wielokrotnie był nagradzany w polskich i zagranicznych konkursach graficznych. Prace jego wystawiane były zarówno w kraju (Bielsko-Biała, Kraków, Warszawa, Rzeszów) jak i zagranicą (Francja, Macedonia, Austria, Stany Zjednoczone) na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych.