Bajka utrzymana jest w konwencji Andersena. To wzruszająca opowieść prostej kobiety i małej dziewczynki, dwóch bohaterek patrzących na świat „różnymi oczyma”. Dźwięki płynące z fortepianu w niepojęty sposób łączą te dwie postaci. Ten artystyczny eksperyment ma na celu przybliżyć dzieciom twórczość H. Ch. Andersena jako refleksję nad niejednoznacznością otaczającego nas świata, w którym przegląda się nasza rzeczywistość.

Bajka w Domu Zdrojowym rozpocznie się o godz. 11.00. Cena biletu wynosi 3 zł.