Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

· Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;

· Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;

· Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;

· Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;

· Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 280 mln zł, (w tym na fazę badawczo-rozwojową – 120 mln zł, a na fazę wdrożeniową – 160 mln zł )

Nabór wniosków będzie prowadzony  od 01.03.2013 r. do 14.02.2013 r. wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adresy e-mail: gekon@ncbr.gov.pl lub gekon@nfosigw.gov.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl