W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 18 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku spółki cywilnej kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie może być niższa niż  20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

 Szczegółowe informacje można znaleźć stronie internetowej:  http://poig.parp.gov.pl