Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

– osiedle Morcinka – 27 lutego, godz. 17.00, Gimnazjum nr 8

– osiedle Staszica – 6 marca, godz. 16.00, Szkoła Podstawowa nr 19.