Stowarzyszenie ma na celu polepszenie losu zwierząt, w szczególności tych bezdomnych czy też niechcianych, przebywających w schroniskach i ochronkach. Członkowie stowarzyszenia chętnie niosą pomoc także tym wszystkim którzy samodzielnie zajmują się różnymi zwierzętami będącymi w potrzebie. Żeby doraźne działania były widocznie potrzebne są oczywiście pieniądze. Te stowarzyszenie otrzymało głównie z podatkowych rozliczeń, czyli tzw. 1%.
Środki te pomogły nam w sfinansowaniu wielu działań. Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom , którzy przekazali nam datek oraz pragniemy prosić o pamięć o nas w roku bieżącym – powiedziała przewodnicząca stowarzyszenia Halina Majer.
Za zebrane w ten sposób pieniądze zakupiono karmę dla zwierząt , którą członkowie stowarzyszenia przekazali na rzecz schroniska oraz społecznych opiekunów bezdomnych zwierząt , których pasją jest dokarmianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Stowarzyszenie podjęło się także kontroli  interwencyjnych które miały na celu sprawdzenie sposobu traktowania zwierząt domowych i gospodarskich przez  właścicieli. Jak podkreślają w stowarzyszeniu, niektóre interwencje potwierdziły zasadność skarg , inne okazywały się być nieodpowiedzialnymi złośliwościami.
Rok 2012 to także grant pozyskany z Urzędu Miasta. Dzięki niemu mogliśmy zorganizować cykl szkoleń w przedszkolach i szkołach podstawowych. To właśnie  spotkania z dziećmi najlepiej uczą właściwego stosunku do zwierząt – dodaje przewodnicząca.

Dzieci, a także młodzież z gimnazjów wzięły udział w konkursie plastycznym „Mój zwierzak – mój przyjaciel”. Młodzież oprócz rysowania wzięła udział w warsztatach mających na celu budowę zimowych domków dla bezdomnych kotów. W sumie wykonano 90 sztuk takich domków. Praktycznie od samego początku istnienia Stowarzyszenie bardzo intensywnie współpracuje z Zespołem Szkół nr 9. Młodzież w ramach zajęć praktycznych wykonuje karmniki dla ptaków, budki lęgowe oraz zimowe domki dla bezdomnych kotów. Stowarzyszenie ufundowało także kilkadziesiąt bonów uprawniających do bezpłatnej kastracji i sterylizacji,  a bony przekazano na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego oraz społecznych opiekunów zwierząt. „Cztery Łapy” przypominają także, że w marcu w wielu jastrzębskich lecznicach w promocyjnych cenach można wziąć udział w akcji kastracji i sterylizacji psów i kotów.